Proszę wypełnić poniższy formularz i nacisnąć: "Wyślij zgłoszenie"
Potwierdzenie zgłoszenia dotrze na Państwa email.
Proszę wydrukować treść tego zgłoszenia i załączyć do zwracanej przesyłki.


Zgłoszenie reklamacyjne

                Szczegóły transakcji:

Numer zamówienia*
Data złożenia zamówienia*
Data odbioru zamówienia*

                Dane personalne:
Nazwisko*
Imię*
Adres (ulica i nr domu)*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Telefon*
Email*


Nr rachunku bankowego

                Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu:

Numer/y reklamowanych produktów*Opis reklamacji


                * Pola obowiązkowe

                Zapoznałem/łam się z regulaminem sklepu internetowego F.H.P. XSARA-ASPOL dostępnego na stronie www.world-style.pl i z zasadami zgłaszania reklamacji.